Vastgoed beheer

Wij bespreken met elke eigenaar de mogelijkheden, ervaringen en wensen. VB Partners verzorgt onder meer:

Administratief beheer:

Leg de zorg rond administratieve rompslomp en de risico's neer bij VB Partners. Wij rapporteren op het juiste moment en zorgen ervoor dat achter de schermen uw administratie op punt staat.

Financieel beheer:

VB Partners beheert uw dossier zowel op vlak van financiŽle transacties als boekhouding. Hierover wordt regelmatig en duidelijk gerapporteerd. Onze afdeling beheer biedt op elk moment een volledige en gedetailleerde inzage in de status van uw portefeuille.

Technisch en Bouwkundig beheer:

Ook een defect verwarmingstoestel is een belangrijke zorg. Is het eigenaarslast of huurderslast? VB Partners treedt snel en doeltreffend op en laat eigenaars de keus om met reeds gekende en vertrouwde vakmensen te werken.

Werken met een rentmeester biedt tal van voordelen:

  • opvolging van de correcte en tijdige betaling van de huur
  • hoger rendement
  • meer zekerheid omtrent de kwaliteit van de huurder
  • vermijden van leegstand
  • tijdige en juiste huurindexering
  • waardebewaking en waardetoename van uw eigendom
  • voortdurende zorg over uw belegging
  • administratie: transparant en conform de wetgeving
  • goede opvolging van onderhoud en herstellingen in overleg met de eigenaar

MEER INFORMATIE? Klik hier!